Các loại trà hoa, trà thảo mộc cho một cuộc sống lành mạnh

TRÀ

Trà hoa cúc kim tiền 100G TH1 -18%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Trà hoa cúc kim tiền 100G TH1

90.000₫

GNY: 110.000₫

Trà hoa quả khô 100G TH8 -33%

Hãng : Zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Trà hoa quả khô 100G TH8

80.000₫

GNY: 120.000₫

Trà hoa nhài khô 100g TH2 -23%

Hãng : Zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Trà hoa nhài khô 100g TH2

100.000₫

GNY: 130.000₫

Trà hoa bạch cúc khô 100G TH3 -27%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Trà hoa bạch cúc khô 100G TH3

110.000₫

GNY: 150.000₫

Trà hoa hồng khô 100G TH4 -18%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Trà hoa hồng khô 100G TH4

90.000₫

GNY: 110.000₫

Trà hoa cúc nụ khô 100G TH5 -25%

Hãng : Zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Trà hoa cúc nụ khô 100G TH5

120.000₫

GNY: 160.000₫

Trà hoa hoàng cúc khô 100g TH6 -31%

Hãng : Zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Trà hoa hoàng cúc khô 100g TH6

110.000₫

GNY: 160.000₫

Trà hoa dạng viên cao cấp TH7 -20%

Hãng : Zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Trà hoa dạng viên cao cấp TH7

12.000₫

GNY: 15.000₫

Sản phẩm xem nhiều