Các loại khay trà dành cho việc thưởng trà, trà đạo

KHAY TRÀ

Khay trà tre zeno KT01 -14%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà tre zeno KT01

160.000₫

GNY: 185.000₫

Khay trà tre KT04 -10%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà tre KT04

175.000₫

GNY: 195.000₫

Khay trà hoa mai KT06 -19%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà hoa mai KT06

349.000₫

GNY: 430.000₫

Khay trà KT07 -4%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà KT07

539.000₫

GNY: 560.000₫

Khay trà Khổng Minh KT08 -13%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà Khổng Minh KT08

599.000₫

GNY: 690.000₫

Khay trà tre KT18 -20%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà tre KT18

430.000₫

GNY: 540.000₫

Sản phẩm xem nhiều