Các loại khay trà dành cho việc thưởng trà, trà đạo

KHAY TRÀ

Khay trà tre Zeno KT03 -8%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà tre Zeno KT03

359.000₫

GNY: 390.000₫

Khay trà tre - Zeno KT04 -40%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà tre - Zeno KT04

175.000₫

GNY: 290.000₫

Khay trà hoa mai KT06 -19%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà hoa mai KT06

349.000₫

GNY: 430.000₫

Khay trà ZenHome KT07 -4%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà ZenHome KT07

539.000₫

GNY: 560.000₫

Khay trà Khổng Minh KT08 -13%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà Khổng Minh KT08

599.000₫

GNY: 690.000₫

Khay trà tre cao cấp KT18 -20%

Hãng : zeno

Bảo hành :

Thông tin chi tiết

Khay trà tre cao cấp KT18

430.000₫

GNY: 540.000₫

Sản phẩm xem nhiều